Belge Örnekleri Yazdır

 

Belge Talep Dilekçesi 

 

Tek Kişilik Karar Örneği (Şirketin Tek Kişiye Düşmesi Halinde)

 

Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Örneği 

 

Limited Şirket Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Örneği

 

Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği 

 

Şirket Kuruluş Dilekçesi 

 

Banka Mektubu (Sermayenin 1/4 Ödendiğine Dair)

 

Oda Kayıt Beyannamesi - Gerçek Şahıslar

 

Oda Kayıt Beyannamesi - Tüzel Kişiler

 

Taahhütname

 

Tescil Dilekçesi (Gerçek Şahıslar İçin)

 

 Mal Beyanı