Ticari İşletme Rehni Tescil İşlemleri Print

Memurluğumuzdan temin edilecek beyannamelerin usulune uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

Rehin sözleşmesinin Alanya 'da bulunan noter tarafından yapılması ve düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde tescil edilmesi nedenle belirtilen süre içerisinde Alanya Ticaret Sicili memurluğu na yaptırılması zorunludur. Rehin sözleşmesinin ekinde ve makina, araç, alet, motorlu nakil vasıtalarının olmaması halinde rehin sözleşmesi geçersiz sayılır.Rehin sözleşmesine işletmenin şubelerinin ve bunların işletme tesisatının da dahil edilmesi gerekmektedir. 

01- Dilekçe02- Noterce Düzenlenmiş Ticari Rehin Sözleşmesi(2 adet)03- Rehin Beyannamesi04- Rehinli Malların Bulunduğu Yere Ait Kira Sözleşmesi veya Tapu Belgesi(Noter Onaylı)05- Ticaret Sicili Harç Makbuzu