Search

Mail Subscribe


Statistic

Categories:18
Content:80
Content View Hits:225311
TAPDK Yetki Belgesi (Tekel Ruhsatı) İşlemleri PDF Print E-mail

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ 

TAPDK satış belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1'inci maddesi ile 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında, tütün mamulü ve alkollü içki satıcıları tarafından yapılacak satış belgesi başvurularının kabulü Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak başvuruların kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi ve ilgililerine teslim ile düzenlenmiş bulunan belgelere istinaden yapılması gereken işlemlerin TOBB'a bağlı odalarca yürütülmesi hususunda TOBB ve TAPDK ile bir protokol imzalanmıştır.

 

İmzalanan protokol çerçevesinde, ülkemizde tütün mamulü, alkol ve alkollü içki satışı yapmak isteyen, mevzuata uygun başvuru yapan ve belge düzenlenmesi için aranılan şartları taşıdığı anlaşılan kişiler adına satış belgesi, tütün Mamulü, alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile satış belgelerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde üç farklı türde düzenlenmektedir.

 

Odamız tarafından yapılan başvuru sonucu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile TOBB arasında yapılan protokol kapsamında Odamız da TAPDK işlemlerini yürütme konusunda yetkilendirilmiş olup (Ticaret Siciline kayıtlı olan işletmeler) TAPDK belgelerinin başvuru, değişiklik ve süre uzatım işlemleri Odamız aracılığı ile yapılabilmektedir.

 

Bu belgeler:

 

A - Perakende Satış Belgesi: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin, nihai tüketiciye piyasaya arz ambalajında satışını yapan, perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişilerin alması gereken belgedir. Bu belge üç türlüdür:

I-  Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi 
II-  Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi 
III- Alkol ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi

 

B - Açık Alkollü İçki Satış Belgesi: Alkollü içkilerin, piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketiciye satışını ve sunumunu yapan, açık alkollü içki satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişilerin alması gereken belgedir. 

C - Toptan Satış Belgesi: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında satış belgesi almış satıcılara satışını yapan, toptan satış belgesine haiz gerçek veya tüzel kişilerin alması gereken belgedir.

 

TAPDK Satış Belgesi Başvurusu 

Talep sahibi gerçek ya da tüzel kişiler web sayfamızdan ve odamızdan temin edebilecekleri satış belgesi başvuru dilekçesi ile odamıza müracaat ederler. Belge almak isteyen talep sahibinin Antalya İl sınırları içerisinde ve Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olup-olmadığı kontrol edilir. 07.04.2011 itibariyle uygulamaya geçen yeni başvuru sistemi gereği www.tapdk.gov.tr web adresinden, firma tarafından online başvuru yapılmış olmalıdır. Bu sayfadaki online satış belgesi sistemi linkinden satış belgesi başvurusu tercihi yapılarak işlem gerçekleşmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için online başvuru formu doldurulduktan sonra alınan çıktının firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması ve ekinde belirtilen evraklarla eksiksiz olarak odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Talep sahibinden istenilen evraklarda yer alan bilgiler Online Satış Belgesi Sisteminde adım adım kontrol edilir. Yeni satış belgesi başvurusuna ilişkin bilgi girişlerinin tamamlanmasına müteakip, seri numaralı, matbu satış belgesi düzenlenip bir adet fotokopisi alınır ve aslı talep sahibine teslim edilir. Alınan fotokopi ve ilgili evraklar satış belgesi dosyasında saklanır.

 

 

A- TAPDK SATIŞ BELGESİ (YENİ ) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


A-1: Şahıs (Gerçek Kişi) Başvuruları İçin Gerekli Evraklar: 
1) Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi
2) http://www.tapdk.gov.tr/ internet sitesinden alınan TAPDK Satış Belgesi online başvuru formu 
3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi 
4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı 
5) Adli Sicil Belgesi Aslı (Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir. Ancak bu süreç ortalama 30 gün sürmektedir.) 
6) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş "Turizm İşletme Belgesi" veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (Açma Ruhsatında "içkili" ibaresi yer almalıdır.) 
7) Belediye Tarafından Düzenlenmiş "İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi.. vs.) 
8) 2011 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelinin Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubesi TAPDK Kurumsal Tahsilât Ekranı "YENİ BAŞVURU" Seçeneğine Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

 

A-2: Şirket (Tüzel Kişi) Başvuruları İçin Gerekli Evraklar: 
1) Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi
http://www.tapdk.gov.tr/ internet sitesinden alınan TAPDK Satış Belgesi online başvuru formu 
3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi 
4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı 
5) Adli Sicil Belgesi Aslı (Tüm Yetkililer İçin) (Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir. Ancak bu süreç ortalama 30 gün sürmektedir.) 
6) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
7) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi 
8) İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi 
9) Belediye Tarafından Düzenlenmiş "İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi.. vs.) 
10) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş "Turizm İşletme Belgesi" veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (Açma Ruhsatında "içkili" ibaresi yer almalıdır.) 
11) 2011 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelinin Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubesi TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı "YENİ BAŞVURU" Seçeneğine Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

 

A-3: Toptan Satıcı Başvuruları İçin Gerekli Evraklar: 
1) Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi
http://www.tapdk.gov.tr/ internet sitesinden alınan TAPDK Satış Belgesi online başvuru formu 
3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi 
4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı 
5) Adli Sicil Belgesi, (Tüm Yetkililer İçin) (Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir. Ancak bu süreç ortalama 30 gün sürmektedir.) 
6) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş Gazetesi) 
7) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi 
8) Şirket İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi 
9)İthalatçı ya da Üretici Firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi Aslı 
10)İthalatçı ya da Üretici Firma ile yapılmış olan yetki dağıtım beldesini imzalayan kişinin şirket imza sirküleri Aslı ve Fotokopisi 
11) Belediye Tarafından Düzenlenmiş "İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" aslı ve fotokopisi ya da Şube tescili 
12) 2011 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelinin Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubesi TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı "YENİ BAŞVURU" Seçeneğine Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

 


B- BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:


Belge sahibi web sayfamızdan ve odamızdan temin edebileceği değişiklik dilekçeleri ile odamıza başvuruda bulunur. Yapılması istenen değişikliğe göre dilekçe ekinde aşağıda belirtilen evraklar hazırlanır ve odamıza müracaat edilir.

 

B-1: Gerçek Kişi-Tüzel Kişi Satış Yeri (işyeri) Adresi Değişikliği İçin Gerekli Evraklar:    
1) Adres Değişikliği Dilekçesi
2) Satış Belgesi aslı 
3) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı ve fotokopisi (Yeni Adresli) 
4) Vergi Levhası aslı ve fotokopisi (Yeni Adresli) 
5) Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (Yeni Adresli) 
6) Ticaret sicil gazetesi (Adres Değişikliğini Gösteren)

 

B-2:  Gerçek Kişi - Tüzel Kişi Unvan değişikliği İçin Gerekli Evraklar:   
1) Unvan Değişikliği Dilekçesi 
2) Satış Belgesi aslı 
3) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı ve fotokopisi (Yeni Unvanlı) 
4) Vergi Levhası aslı ve fotokopisi (Yeni Unvanlı) 
5) Kayıtlı bulunulan odadan alınan faaliyet belgesi aslı (Yeni Unvanlı) 
6) Ticaret sicil gazetesi (Unvan Değişikliğini Gösteren)

 

B-3: Tüzel Kişilik Yetkili Değişikliği İçin Gerekli Evraklar:  
1) Yetkili Değişikliği Dilekçesi 
2) Satış Belgesi aslı 
3) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi aslı 
4) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
5) İkametgâh Beyanı 
6) Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Yetkiliyi Gösteren) 
7) Yetki belgesinin aslı ve fotokopisi 
8) İmza sirküleri aslı ve fotokopisi

 

B-4: Toptan Satıcılar için Dağıtım Yetkisi İlave Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:   
1) Dağıtım Yetkisi İlave Dilekçesi
2) Satış Belgesi aslı 
3) Dağıtım Yetkisini Gösteren Yetki Belgesi aslı 
4) Dağıtım Yetki Belgesini imzalayan firma yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi

 

B-5: Toptan Satıcılar için Dağıtım Yetkisi İptal Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:   
1) Dağıtım Yetkisi İptal Dilekçesi
2) Eski Satış Belgesi aslı 
3) İmza Sirküleri Dotokopisi

C: ZAYİİ (KAYIP) İŞLEMİ:


Satıcıların, satış belgesini zayi ettiğine ilişkin web sayfamızdan ve odamızdan temin edebilecekleri zayii (kayıp) dilekçesi ile birlikte yeniden belge düzenlemesini talep etmeleri halinde "Online Satış Belgesi Sistemi"nde gerekli girişler yapılır. Mevcut bilgiler ile satış belgesi çıkartılarak bir fotokopisi alınır ve aslı talep sahibine teslim edilir. Alınan fotokopi dosyasında saklanır. 

 


D: BELGE İPTALİ İŞLEMİ:


Satıcıların herhangi bir sebeple TAPDK Satış Belgelerinin iptalini talep etmeleri halinde, web sayfamızdan ve odamızdan temin edebilecekleri iptal dilekçesi
 ve satış belgesinin aslı alınır. Ve satış belgeleri, sisteme girilerek iptal edilir.

 

 

 

 

2011 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ

1.Toptan Satıcılar

 

1

İl Merkezlerinde Ve Büyükşehir Belediyesine Dahil İlçelerde

1.630,00 TL

2

Birden Fazla Yerde Dağıtım Yapanlar İçin                                

2.465,00 TL

3

İlçe Merkezlerinde                                                                   

645,00 TL

4

Birden Fazla Yerde Dağıtım Yapanlar İçin                                    

980,00 TL

2.Perakende Satıcılar

 

1

İl Merkezlerinde Ve Büyükşehir Belediyesine Dahil İlçelerde

159,00 TL

2

İlçe Merkezlerinde                                                                   

95,00 TL

3

Belde/Köy

30,00 TL

3. Açık İçki Satıcıları

 

1

İl Merkezlerinde Ve Büyükşehir Belediyesine Dahil İlçelerde

645,00 TL

2

İlçe Merkezlerinde                                                                     

235,00 TL

 

 

Not: Odamız Tarafından Yapılan TAPDK Belge İşlemleri İçin TAPDK Tarafından Belirlenen Ücretler Haricinde Başka Bir Ücret TahsilEdilmemektedir. 

 
Konu İle İlgili Mevzuat:

4250 Sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 
7.11.1996 Tarihli Ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun, 
3.1.2002 Tarihli Ve 4733 Sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Pool

What do you thing about website?
 
 


 


 

Copyright © 2011 Zed Hosting