Ayniyet Listeleri Onayı Print

Firmaların teşvik kapsamında ithal etmiş oldukları, hammadde ve yarı mamül gibi malların ihracat ürününde kullanıldığını belirten belgedir. 

Firmalarımızın bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için aşağıda yer alan belgelerle odamıza müracaat etmeleri gerekmetedir. 
Dilekçe 
Teşvik Belgesi aslı ve fotokopisi 
Gümrük Giriş Beyannameleri Fotokopileri 
Ayniyat Listesi 
 
 
Detaylı Bilgi İçin: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it