Çıraklık Sözleşmesi Onayı Print

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, odalara üye işyerlerini ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Çıraklık Eğitim Merkezlerine devam etmeleri gerekmektedir. 

Çıraklık sözleşmeleri, Çıraklık eğitim merkezlerinden temin edilir. İlgili tarafından her çırak için 4 adet sözleşme doldurulduktan sonra, odamız tarafından tastik edilir. Çıraklık eğitim merkezlerine onaylatırıldıktan sonra, sözleşmenin bir adedi odamıza, çırağın dosyası ile birlikte odamıza geri getirilir. 

Kalan üç adet sözleşmenin biri velide, diğeri işverende, üçüncüsü ise, çıraklık eğitim merkezinde kalır. 

3308 sayılı sayasa uygun olarak düzenlenen kalfalık ve ustalık belgeleri de odamız tarafından onaylanmaktadır. Kalfalık ve ustalık belgeleri formu Çıraklık Eğitim Merkezi'nden temin edilir.