Üye Firmalar Hakkında Bilgi Sağlanması Print

Ticaret Sicili Tüzügü'nün aleniyet maddesi uyarınca, herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil muamelelerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesikalar ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi odamızda kayıtlı üyelere ait bilgileri inceleyebileceği gibi ve bunlara ait vesikaları da isteyebilir. 
İnceleme ve vesika talebinde bulunan kişilerin taleplerini dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. 

Kişilerin vesika talepleri olduğu taktirde, harç mükellifiyetini yerine getirmeleri gerekmektedir. Harç Mükellefiyeti, Ticaret Sicil Memurluğu tarafından vergi dairesine yatıttırılır.