Search

Mail Subscribe


Statistic

Categories:18
Content:80
Content View Hits:225349
İhracat Evraklarının Onalanması PDF Print E-mail

İhracat evraklarının onaylanmasında hizmeti talep eden firmanın oda üyemiz olması göz önüne alınır. Odamız üyesi olmayan ve Alanya ilçe sınırları dışında yer alan bir odaya kayıtılı firmanın talebi ise, firmanın bağlı bulunduğu odadan getireceği oda sicil süretine bağlıdır. Bu belgenin de işlemin yapıldığı tarihli olması gerekmektedir. 

5174 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereğince ihracat evraklarının tastikinden odamızca hiçbir ücret alınmamaktadır. 

Firmaların ihracat evraklarının onaylanması esnasında, firmalardan dilekçe talep edilmektedir. Gerek görülmesi halinde ayrıca ihracata konu olan mal ile ilgili belgelerde istenebilmektedir. 

Üyelerin ihracatla ilgili Menşe şahadetnamesi, Form A, ATR ve EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, İhracat Faturası, çeki listeleri vesair ihracat evrakları tasdik edilir. Tasdik edilen evrakların bir nüshası veya fotokopisi arşivlenmek üzere alınır. Her ihracat işleminde fatura onayı istenmese dahi, Odanın kendi kayıtları için faturanın fotokopisi istenir. ATR Belgesinin tasdikinde eşyanın menşeine ilişkin bir taahhütname alınır.  

Bu belgelerin tamamı odamızdan temin edilebilir

ATR Dolaşım Belgesi 
Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sanayi ürünleri ya da işlenmiş tarım ürünleri ihracatında gümrük indirimi veya muafiyetinden faydalanmak için doldurulur. Bu ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İrlanda ve Danimarka'dır.

ATR Dolaşım Belgesinin düzenlenebilmesi için ihraç eşyasının Serbest Dolaşımda bulunması gerekir. Serbest Dolaşımdaki Eşya; Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye yada Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

İşlenmiş Tarım Ürünleri, Tarife cetvelinde yanlarında (+TAR) ibaresi bulunan mallar olarak belirlenmiştir.

EUR. 1 Dolaşım Sertifikası : 
EFTA ülkeleri olan, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan İsrail, Macaristan, Romanya Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Slovenya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ile yapılan karşılıklı ticarette gümrük indirim veya muafiyetinden yararlanmak için doldurulur. EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenebilmesi için eşyanın 18 Ocak 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Menşe Yönetmeliği ve ilgili ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları protokollerinde yer alan hususlara göre ya Türk menşeili olması ya da belirtilen kurallar çerçevesinde Türk Menşei kazanmış olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine Tarım ürünleri ihracatında, eğer mal Türk menşeili ise yine EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Tarım ürünleri Tarife cetvelinde yanlarında (T) ibaresi bulunan mallardır.

FORM A (Özel Menşe-i Şahadetnamesi) : 
Genel preferanslar sistemine dahil Japonya, Yeni Zelanda, Kanada, Avusturalya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna'ya yapılacak Türk menşeli malların ihracatında bu ülkelerin uyguladığı gümrük indirimi/muafiyetinden yararlanabilmek için doldurulan bir belgedir. İhracat Rusya Federasyonu, Japonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'ya yapılıyorsa Form A özel menşe şahadetnamesinin, Oda tasdikinden sonra, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine'de (Mithatpaşa cad. No:18/3 Kızılay-ANKARA veya Batı Karadeniz Bölge Müdürlğü Cumhuriyet Mey. Özel İdare İşhanı KA-2 SAMSUN) resmi tasdikinin yaptırılması gerekir.

ATR Dolaşım Sertifikalarının Yanlışlık, unutulma veya ihmal veya İthalatçı gümrük idaresi tarafından teknik nedenler gerekçe gösterilerek kabul edilmemesi, sonucunda fiili ihracattan sonra düzenlenmesi

  • Firmanın ATR Belgesini yeniden düzenlenmesini gerekçe ile gösteren bir dilekçesi

EURO.1 Dolaşım Sertifikalarının Yanlışlık, unutulma veya ihmal sonucunda fiili ihracattan sonra düzenlenmesi:

  • Firmanın Odaya hitaben gerekçeli dilekçesi
  • İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ekleri (fatura , çeki listesi)

EURO.1 Dolaşım Sertifikasının Çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi durumunda, belgenin ikinci nushasının düzenlenmesi:

  • Firmanın Odaya hitaben gerekçeli dilekçesi
  • Yeni düzenlenen EURO. 1 belgesi
 
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Pool

What do you thing about website?
 
 


 


 

Copyright © 2011 Zed Hosting