Arama Yap

E-Mail Bülteni


 


    


İstatistikler

Kategori:20
İçerik:489
İçerik Okunma:1498578
ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU PDF Yazdır e-Posta

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

SEÇİM YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ

 

5174 Sayılı Kanunun 84. maddesi ile Mesleklerin Gruplandırılması hakkında Yönetmelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak Biga Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

I- SEÇİM GÜNLERİ

 

a) BigaTicaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçiminin 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak olup, oylar sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar kullanılacaktır.

b) Oda Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi ile Birlik Genel Kurul Delege Asil ve Yedek Üye seçimleri ise 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar aynı yerde yapılacaktır.

II- LİSTELERİN ASILMASI

Bakanlık ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme veya yalnız seçme hakkına haiz üyelerin listeleri 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren Biga Ticaret ve Sanayi Odası binasında askıya çıkacaktır. Listeler üç tam iş günü süresince askıda kalacak olup, askıda kalan listeler 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17,00’de askıdan indirilecektir. Üyeler askı ve ilam süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunabilirler.

III- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ

Listelere itirazlar; Üç günlük askı ve ilan süresi içerisinde ve Biga Adliyesinde bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtiraz Dilekçesinde ikamet adresinin gösterilmesi zorunludur. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından incelenerek en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurunun üç gün içinde vereceği karar kesindir.

IV- OY KULLANMA

Oy verme işlemi 07 Nisan 2018 Cumartesi güne saat 08.00’de başlayıp aynı gün saat 17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır.

Listelerde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz,

a) Gerçek Kişiler oy verme sırasında; Oy verenin kimliği, resimli nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik numarası yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur.

b) Tüzel Kişiler oy verme sırasında;

 

1- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğincetemsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicili müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesi aslını oy kullanma sırasında ibraz etmeleri zorunlu olup, ayrıca resimli nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kimliğini kanıtlaması zorunludur.

 

2- İbraz edilen yetki belgesi aslının veya ibraz edilen imza sirkülerinin aslının bir fotokopisinin oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi zorunludur.

 

3- Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kendileri kullanacaklardır. Gerçek kişilerin gerek kendi adlarına ve gerekse tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla bir başkasına vekâleten oy kullandırmaları MÜMKÜN DEĞİLDİR. İLAN OLUNUR.

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


 

  

 

 

 

 


 tobb hizmetleri hk


  

 

 

 

Copyright © 2011 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi